• Καλαμάτα 1821 - Δρόμοι Ελευθερίας

Εφημερίδα Θάρρος 08/02/2020

Παρουσίαση του Ερευνητικού Προγράμματος «Καλαμάτα 1821 – Δρόμοι Ελευθερίας»


Η Καλαμάτα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και εσχάτως η χώρα, έχει στρέψει το βλέμμα της στο Πρόγραμμα ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821 – Δρόμοι Ελευθερίας. Η σημερινή αρθρογραφία έχει στόχο να ξεκινήσει η τακτική και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα, τους στόχους του, την πορεία του και τις δράσεις του. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από την ίδια τη φύση του, καθώς και τους στόχους του, που, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, αγκαλιάζουν μεγάλο εύρος των θεμάτων του ’21, τόσο από ιστορικής και πολιτιστικής άποψης όσο και από τις πτυχές των σύγχρονων τεχνολογιών, της έβδομης τέχνης και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης... Διαβάστε περισσότερα

1 προβολή